Asset management

Zadbaj o finanse firmy

Jeśli zarządzasz finansami firmy służbowo, polecamy Ci usługę asset management.

Jak to działa?
  1. Upoważniasz nas do zarządzania pieniędzmi oraz instrumentami finansowymi firmy.
  2. Razem uzgadniamy Twoje oczekiwania co do struktury portfela, oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego ryzyka.
  3. Nasi eksperci inwestują aktywa na rynku kapitałowym.
Co zyskujesz?
  • Elastyczność – strategię zarządzania portfelem uzależniamy od poziomu ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji, który akceptujesz.
  • Bezpieczeństwo inwestycji – aktywa pozostają własnością firmy, ponieważ są zdeponowane na rachunkach firmy: pieniężnym i papierów wartościowych.
  • Przejrzystość – dostajesz raporty z zestawieniami transakcji przeprowadzonych w ciągu miesiąca, stanem aktywów na koniec okresu inwestycji i innymi wymaganymi informacjami.
  • Wiedzę i doświadczenie – wszystkie decyzje podejmuje zespół naszych doświadczonych ekspertów.

Strategie indywidualne dla klientów instytucjonalnych - od 20 mln zł

Strategię zarządzania Twoimi pieniędzmi ustalamy na podstawie tego, jaki poziom ryzyka inwestycyjnego akceptujesz i jakie masz oczekiwania wobec wysokości zysku.
 

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty Asset Management uzyskasz:

zapoznając się z Regulaminem Zarządzania Portfelami i Prospektem Informacyjnym

lub
kontaktując się z nami poprzez: