Kadra

    
    
Zarząd Towarzystwa Generali Investments TFI
    
Kazimierz Fedak Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Generali Investments TFI SA od sierpnia 2023.

Kazimierz Fedak z Grupą Generali związany jest od 2018 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Rozwoju Biznesu Asset Management w Regionie CEE, Generali CEE Holding BV. W 2019 roku został powołany na Członka Zarządu Generali Investments TFI SA odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i marketingu, zaś od kwietnia 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Generali Investments TFI SA.

W latach 2013-2018 był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Sprzedaży i Marketingu w Amundi Polska TFI SA. Wcześniej zaś piastował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych w Credit-Agricole Bank Polska SA. 

Absolwent fizyki technicznej na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na University of Illinois w Urbana-Champaign.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie. Jest pasjonatem i wielkim fanem wschodnich sztuk walki.

Krzysztof Zawiła Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Generali Investments TFI SA od listopada 2023 roku, odpowiedzialny za obszar zarządzania aktywami.

Krzysztof  Zawiła z Grupą Generali  związany jest od  2007 roku. Początkowo jako zarządzający aktywami i kierownik Departamentu Inwestycyjnego w Generali T.U. i Generali Życie T.U.

W 2013 r. objął funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Generali PTE i osoby zarządzającej funduszami Generali OFE i DFE, w tym samym roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie funduszami.

Na rynku kapitałowym od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w DM Penetrator (obecnie DM Trigon), gdzie pełnił funkcję maklera, analityka i zarządzającego aktywami. W latach 1999-2007 zarządzał aktywami w Aegon PTE.

Krzysztof Zawiła jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Informatyka. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego.

Krzysztof Kozłowicz Członek Zarządu

Członek Zarządu Generali Investments TFI S.A. od 2020 roku, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem.

W latach 2013–2019 pracował na stanowisku Chief Risk Officer oraz Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem w spółkach ubezpieczeniowych i PTE Grupy Generali w Polsce.

Wcześniej pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w TUiR Warta i TUNŻ Warta oraz Chief Risk Officera, Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w HDI Asekuracja TU SA i HDI-Gerling Życie TU S.A.

W zarządzaniu ryzkiem stara się utrzymać równowagę pomiędzy rozwojem a stabilnością organizacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia ACCA, certyfikowany audytor systemów informatycznych CISA oraz certyfikowany audytor CIA.

Wolne dni spędza pokonując kilometry na rowerze lub chodząc po górach, a wieczory najchętniej oglądając filmy z rodziną. Wcześniej ratownik wodny i zapalony triathlonista.