Optymistyczny początek listopada na rynkach

      
    
Optymistyczny początek listopada na rynkach
Aktualności / 2023-11-20 / autorzy: Adam Woźny
  • Wzrostowy początek listopada
  • „Black Friday” i inne wyprzedaże w sklepach czas zacząć
  • Czy Święty Mikołaj będzie miał worek pełen prezentów?

Początek listopada przyniósł kontynuację odreagowania na rynkach rozwiniętych zapoczątkowaną jeszcze pod koniec października. Na chwilę obecną główne indeksy, jak amerykańskie S&P 500 i Nasdaq Composite, niemiecki indeks DAX czy francuski CAC 40 solidnie zwyżkują w samym listopadzie. Z wielu istotnych wydarzeń warto wymienić decyzję banku centralnego USA (FED), który postanowił pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Co istotne, jest to druga taka decyzja z rzędu. To może sugerować, że obserwujemy właśnie zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych przez członków FED i przejście do polityki pewnej stabilizacji stóp procentowych na aktualnym poziomie. Czy to zdanie jest prawdziwe, dowiemy się za parę miesięcy, natomiast spora część uczestników rynku tak właśnie uważa, co było widać w zachowaniu rynków w tym czasie. Same dane z gospodarki amerykańskiej bardzo powoli pokazują pewne ochłodzenie tendencji wzrostowej, a sytuacja po stronie konsumenta już nie jest tak optymistyczna. To może utwierdzać uczestników rynku we wniosku, że cykl podwyżek stóp procentowych mamy za sobą.

Druga połowa listopada i pierwsze tygodnie grudnia to czas oczekiwania na Świętego Mikołaja, a co za tym idzie sezon promocji, wyprzedaży i innych wyjątkowych okazji w sklepach. Co roku obserwujemy coraz dłuższy okres promocyjny przy okazji „Black Friday” – już nie jest to tylko jeden dzień czy weekend, ale coraz częściej całe tygodnie wyprzedaży. Takie zachowanie przy słabnącym popycie ze strony konsumenta nie powinno nikogo dziwić. Dodatkowo w tym roku sezon wyprzedaży może okazać się zaskakująco dobry, gdyż inflacja, z którą konsumenci zmagają się na co dzień, może ich skusić do większych zakupów z obawy, że „później może być tylko drożej”.

A co ze Świętym Mikołajem na giełdach rynków rozwiniętych? Z pewnością można mieć nadzieję na jego pojawienie się po tak dobrym roku dla części inwestorów. Skąd taki optymizm? Wymienić można z pewnością wiele czynników. Sezon wyników, który jeszcze obserwujemy w USA, można spokojnie określić jako wystarczająco dobry, a pierwsze komentarze dotyczące działalności spółek w 2024 roku są zachęcające. Istotnym elementem może okazać się sytuacja, w której tak jak dużo wcześniej zaczęliśmy mówić o potencjalnej recesji, tak w przyszłym roku będziemy powoli myśleć lub wręcz głośno mówić o nadchodzącym ożywieniu gospodarczym po czasie spowolnienia. Spotkanie prezydenta USA Joe Bidena i przywódcy Chin Xi Jinpinga może przynieść ocieplenie w, delikatnie mówiąc, trudnych ostatnio relacjach pomiędzy obydwoma krajami. Takie informacje mogą spowodować istotną zmianę postrzegania niektórych ryzyk, które dziś znacząco obniżają wartość części spółek. To z kolei może spowodować odreagowanie na giełdach całkiem pokaźnymi wzrostami cen. Nie zdziwiłbym się, gdyby Święty Mikołaj jak co roku zadzwonił dzwoneczkami i gdyby – co istotne – tym razem worek z prezentami nie okazał się pusty. Pytanie tylko, czy przypadkiem silny listopad nie dyskontuje już liczby prezentów, które Święty Mikołaj szykuje na zakończenie bardzo zaskakującego 2023 roku na giełdach akcji rynków rozwiniętych. Oczywiście nie wolno zapominać o ryzykach, które mogą przynieść podwyższoną zmienność w najbliższym czasie. Mam na myśli chociażby napiętą sytuację negocjacyjną w USA, dotyczącą limitu zadłużenia kraju czy informacje z kolejnych agencji ratingowych, które pokuszą się o obniżenie ratingu długu Stanów Zjednoczonych.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.