Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-11-22 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – CPI
GUS potwierdził finalny poziom inflacji CPI w październiku na poziomie 6,8% r/r. W stosunku miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 1,1%. Inflacja bazowa wyniosła 4,5% w skali roku i 0,7% w skali miesiąca.

2. Polska – wzrost wynagrodzeń
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku – w porównaniu wrzesień 2021 r. do września 2020 r. – o 8,7%. Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 5,9%. Oznacza to realny wzrost wynagrodzeń o 2,8%.

3. Polska – bilans handlowy
Saldo w obrotach towarowych handlu zagranicznego, ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2021 r, wg danych GUS wyniosło 8,2 mld zł.

4. Strefa euro – PKB, CPI, PPI
Według wstępnych danych, gospodarka strefy euro wzrosła w III kwartale, w ujęciu r/r o 3,7%, co było zgodne z oczekiwaniami. Tempo inflacji w październiku zostało potwierdzone w strefie euro na poziomie 4,1%. Natomiast ostateczny odczyt inflacji bazowej był niższy o 0,1 pp. od wcześniejszych prognoz i wyniósł 2,0%. Wyniki cząstkowe były zbieżne z wcześniejszymi wstępnymi odczytami: Francja na poziomie 2,6% (w ujęciu zharmonizowanym na poziomie 3,2%), Włochy w ujęciu zharmonizowanym na poziomie 3,2% (vs. 3,1%). W Niemczech PPI okazało się dużo wyższa od oczekiwań na poziomie 16,2%, gdyż wyniosło 18,4% (wrzesień: 14,2%).

5. USA – sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa
Wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu miesiąc do miesiąca w październiku był lepszy od oczekiwań i wyniósł 1,7%. Po wyłączeniu samochodów, wartość sprzedaży detalicznej również była na poziomie 1,7%. Oczekiwania rynku były niższe, odpowiednio 1,4% oraz 1,0%. Produkcja przemysłowa, liczona również w ujęciu miesięcznym,w październiku wyniosła 1,6% (oczekiwania na poziomie 0,9%). We wrześniu wartość ta wyniosła -1,3%. Wzrosło również wykorzystanie mocy produkcyjnych z 75,2% do 76,4% (oczekiwania na poziomie 75,9%).

6. Chiny – sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w środki trwałe
Sprzedaż detaliczna w ujęciu rok do roku wzrosła w październiku o 4,9%, co było wartością wyższą od oczekiwań na poziomie 3,7%. Produkcja przemysłowa również rosła w szybszym tempie niż wskazywały oczekiwania (3,5% vs. 3,0%). Wzrost inwestycji w środki trwałe był natomiast nieco niższy niż oczekiwał rynek, osiągając tempo 6,1% (oczekiwano 6,2%).

7. Japonia – PKB
Według wstępnych danych, gospodarka japońska skurczyła się w III kwartale 2021 r. o 0,8% (oczekiwania na poziomie 0,2%). W ujęciu rocznym tempo wzrostu wyniosło -3,0%. Negatywnie do PKB kontrybuowała konsumpcja prywatna: -1,1% oraz wydatki sektora przedsiębiorstw: -3,8%. Udział eksportu netto i zapasów wyniósł odpowiednio 0,1% i 0,3%.

8. Japonia – CPI
Japonia, już tradycyjnie, balansuje na skraju deflacji, gdyż poziom wzrostu CPI wyniósł r/r 0,1% (oczekiwania na poziomie 0,2%). Gdyby nie ceny nośników energii, gospodarka Japonii byłaby w deflacji, ponieważ CPI po wyłączeniu tej kategorii wyniósł -0,7%.

9. Japonia – bilans handlowy
Bilans handlowy Japonii okazał się lepszy od oczekiwań (-67,4 mld jenów vs oczekiwania na poziomie -320 mld). Eksport urósł r/r o 9,4%, a import o 26,7%.


Na radarze:

 

  • Polska: PPI, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, podaż pieniądza, stopa bezrobocia
  • Strefa euro: PKB (Niemcy), IFO (Niemcy)
  • USA: PKB za III kwartał 2021 r. (drugi odczyt), konsumpcja prywatna, PCE

 

Wykres tygodnia

Źródło: GUS. Opracowanie własne. 

Bilans obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem wskazuje, że dodatnie obroty handlowe mamy nadal z grupą krajów rozwiniętych, przy czym najwięcej handlujemy z krajami strefy euro. W obrotach handlowych z gospodarkami rozwijającymi się mamy ujemne saldo, zarówno w grupie krajów CEE, jak i pozostałych gospodarek klasyfikowanych jako rozwijające się (tutaj największe znaczenia ma wymiana handlowa z Chinami).