Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-07-19 / autorzy: Piotr Minkina

 

W minionym tygodniu

1. Polska: finalny odczyt CPI
GUS potwierdził wskaźnik inflacji CPI w czerwcu 2021 r. na poziomie 4,4% r/r. Z informacji szczegółowych wynika, że ceny usług rosły szybciej niż ceny towarów: 6,1 % vs. 3,8%. Ceny rosły w 11 kategoriach, przy czym najbardziej wzrosły ceny transportu (+16,5% r/r), natomiast o 0,5% r/r spadły ceny w kategorii odzież i obuwie.

2. Polska: bilans handlowy
Według GUS, saldo towarowe handlu zagranicznego ogółem w okresie od stycznia do maja 2021 r. wyniosło 16 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, import wzrósł o 27,4%, a eksport o 28,6%. Z kolei z danych dotyczących bilansu płatniczego opublikowanych przez NBP za maj wynika, że saldo eksportu towarów wyniosło 185 mln EUR, co było wartością dużo niższą od oczekiwań. Na ten stan rzeczy wpłynął przede wszystkim wyższy od oczekiwań wzrost importu (zaskoczenie na plus o ok. 630 mln EUR) oraz niższy od oczekiwań eksport (zaskoczenie na minus o ok. 260 mln EUR). Warto zwrócić uwagę na samą strukturę, ponieważ wzrost importu obejmował głównie kategorie związane z zaopatrzeniem, a eksportu z produkcją. Znacząco na poziom importu wpłynął wzrost cen ropy naftowej w stosunku do maja 2020 r.

3. USA – inflacja
W czerwcu (w stosunku do maja) ceny mierzone wskaźnikiem CPI wzrosły o 0,9%, co przebiło oczekiwania na poziomie około 0,5%. W ujęciu r/r tempo zmiany cen wzrosło z 5,0% w maju do 5,4% w czerwcu, co również było wartością wyższą od oczekiwań. Oprócz wzrostu cen konsumenckich, rosły również ceny w przemyśle. Dynamika PPI wzrosła z 6,6% w maju do 7,3% w czerwcu i była wyższa od oczekiwań na poziomie około 6,7 – 6,8%. W obszarze handlu zagranicznego nieco spowolnił wzrost cen eksportu, ze zrewidowanych w górę o 0,1 p.p. do 17,5% r/r w maju do 16,8% w czerwcu, jednak nadal było to zaskoczenie w górę. Nieco spowolnił również wzrost cen importu z 11,6% do 11,2% r/r w czerwcu.

4. USA – przemysł
Tempo produkcji przemysłowej w USA wzrosło w czerwcu w stosunku do maja o 0,4%, co było wartością gorszą od oczekiwań. Z 0,8% do 0,7% zrewidowano dane za maj. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wyniósł 75,4%, podczas gdy rynek oczekiwał wartości około 75,6%. Zrewidowano także dane za maj z 75,2% do 75,1%.

5. USA - konsument
Nastroje wśród konsumentów, mierzone wartością indeksu University of Michigan Counsumer Sentiment, okazały się gorsze od oczekiwań – wartość indeksu spadła z 85,5 do 80,8 punktów, podczas gdy oczekiwano dalszego wzrostu. Obecne wartości indeksu kształtują się na poziomach z lat 2012-2013 r., a ostatnie szczyty z lat 2018-2019 kształtowały się powyżej 100 pkt. Ten nieco gorszy od oczekiwań sentyment nie jest jeszcze widoczny w sprzedaży detalicznej, która to w czerwcu w stosunku do maja wzrosła o 0,6%, choć analitycy przewidywali jej spadek. Wartość ta może wynikać z niższej bazy, bowiem z -1,3% do -1,7% zrewidowano dane z maj.

6. Strefa euro – inflacja
Poziomy wzrostu cen konsumenckich w największych gospodarkach strefy euro okazały się zbieżne z oczekiwaniami i znalazły się w pobliży poziomów odnotowanych w maju. W Niemczech wzrost CPI wyniósł 2,3%, we Francji 1,5%, w Hiszpanii 2,7%, w Portugalii 0,5%, a całej strefie euro 1,9%.

7. Chiny – bilans handlowy
Pozytywnie (na tle obaw, że ożywienie w chińskiej gospodarce zaczyna spowalniać i w obliczu funkcjonujących na ograniczonej przepustowości chińskich portów) zaskoczyły dane w zakresie bilansu handlowego. Eksport r/r wzrósł o 32,2%, a import o 36,7%. W rezultacie o ponad 6,5 mld USD poprawił się bilans handlowy.

8. Chiny - konsumpcja, produkcja, inwestycje
W zakresie trzech silników napędzających każdą gospodarkę, dane z Chin zaskoczyły nieco w górę. Sprzedaż detaliczna zarówno w ujęciu r/r jak i od początku roku zaskoczyła w górę, rosnąc odpowiednio o 12,1% i 23,0%, chociaż dynamiki względem maja są nieco gorsze. Produkcja wzrosła o 8,3% r/r, a inwestycje w dobra trwałe na terenach zurbanizowanych o 12,6%.

9. Chiny – PKB
W drugim kwartale w stosunku do pierwszego, gospodarka Państwa Środka urosła o 1,3% (zaskoczenie w górę względem oczekiwań na poziomie 1,0%), przy czym z 0,6% do 0,4% zrewidowano dane za 1 kwartał. W ujęciu r/r był to wzrost o 7,9% vs oczekiwania na poziomie 8,0%.

10. Japonia – produkcja przemysłowa, PPI, polityka monetarna
W maju poziom produkcji przemysłowej w ujęciu r/r był wyższy o 21,1%, przy czym w porównaniu do kwietnia nastąpił spadek o 6,5%. O 6,8% spadł także poziom wykorzystania mocy produkcyjnych. Jednak dynamika zamówień na maszyny zaskoczyła w górę, rosnąc o 12,2% r/r i 7,8% m/m. Ceny w przemyśle (PPI) okazały się również wyższe od oczekiwań, rosnąc w czerwcu o 5,0% r/r. Bank Japonii utrzymał dotychczasowy kurs polityki pieniężnej pozostawiając stopy procentowe na poziomie -0,1%.

 

Na radarze:

  • Polska: finalna CPI za czerwiec, bilans handlowy
  • Strefa euro, Niemcy, Francja, Hiszpania: CPI za czerwiec
  • Japonia: produkcja przemysłowa, decyzja w prawie stóp procentowych, PPI
  • USA: CPI za czerwiec, PPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wykorzystanie mocy produkcyjnych
  • Chiny: bilans handlowy, produkcja przemysłowa, PKB za 2 kwartał

 

 

Źródło: GUS. Opracowanie własne. 19.07.2021.

 

Okres pandemii delikatnie zmienił strukturę geograficzną polskiego importu i eksportu. Więcej eksportujemy do Niemiec, Francji, Włoch oraz Hiszpanii. Eksport do Niemiec wzrósł, co jednak z punktu widzenia dywersyfikacji nie jest optymalną strukturą, ponieważ zaczynamy być coraz bardziej zależni od jednego kraju. W przypadku importu poziom dywersyfikacji również się obniżył, bo importujemy więcej z Niemiec i Chin.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa również Podsumowanie I półrocza 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z nim.