Jak wpłacać na fundusz?

Wpłaty na fundusz

Otwórz rejestr w wybranym subfunduszu z naszej oferty a następnie dokonaj wpłaty według wzoru:

Pierwsza i kolejna wpłata

1.
Nazwa odbiorcy: Nazwa subfunduszu
2.
Numer rachunku bankowego: Numer rachunku bankowego subfunduszu (kliknij, aby sprawdzić numery kont)
3.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, numer PESEL/data urodzenia, numer rejestru*
 
*Podanie numeru rejestru dotyczy kolejnych wpłat.

Ważne informacje!

  • Jeśli wpłacasz pieniądze na rejestr innej osoby (np. dziecka) w tytule przelewu wpisz dane tej osoby.
  • Jeśli złożyłeś zlecenie przez Serwis Transakcyjny, dane do przelewu (wraz z tytułem) zostaną wskazane w podsumowaniu.
  • Jeśli wpłacasz na Wspólny Rejestr Małżeński, to w tytule wpisz także PESEL albo datę urodzenia żony/męża.
  • Jeśli robisz tzw. reinwestycję  w polu „Tytuł Przelewu” wpisz „Reinwestycja” i podaj datę odkupienia jednostek uczestnictwa oraz numer rejestru.
  • Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.


Chcesz otworzyć rejestr?

Zaloguj się lub Otwórz konto

 

Emerytura IKE & IKZE

Numery kont IKE i IKZE

Jak zrobić przelew na IKE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKE Generali Investments TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 71 1880 0009 0000 0013 0012 3007
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKE np.: Jan Kowalski, 82080755898, IKE
 
Pamiętaj, że minimalna wpłata na IKE wynosi 100 zł.
Pobierz wzór przelewu na IKE

Jak zrobić przelew na IKZE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKZE Generali Investments TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 76 1880 0009 0000 0013 0079 6000
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKZE np.: Jan Kowalski, 82080755898, IKZE
 
Pamiętaj, że minimalna wpłata na IKZE wynosi 100 zł.

Pobierz wzór przelewu na IKZE