Generali Investments - kontakt

Kontakt

Chcesz kupić fundusz, sprawdzić stan konta lub szczegóły realizacji zlecenia?

 

Szczegóły realizacji zleceń

ProService Finteco Sp. z o.o.
22 588 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)


Pytania dotyczące oferty

Klienci indywidualni

Fundusze inwestycyjne, IKE i IKZE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 588 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 tfi@generali.pl

Klienci instytucjonalni

Instytucje, organizacje i Banki Spółdzielcze

 22 588 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 Formularz kontaktowy

Klienci PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 355 46 71 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 emerytalne-tfi@generali.pl

Pracodawcy PPK / PPE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 22 355 46 66 (poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00) 
 pomoc-ppk@psfinteco.pl

Chcesz kupić fundusz i potrzebujesz pomocy?

 Wirtualny Oddział
(poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)

 

Punkt Obsługi Klienta

POK TFI

Generali Investments TFI SA
ul. Senatorska 18,
00-082 Warszawa
(poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)*

*Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 22 588 18 51.

POK Agenta Transferowego*

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A ( wejście C, IV piętro)
02-673 Warszawa
(poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00)

*POK Agenta Transferowego nie realizuje obsługi w ramach PPE, PPK i Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

Reklamacje

 22 558 18 51 (poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00)
reklamacje-tfi@generali.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rozpatrywania reklamacji.

Chcesz wysłać zaproszenie lub ofertę?

tfi@generali.pl

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasi konsultanci z przyjemnością Ci pomogą.
Kontakt
Formularz kontaktowy Wypełnij formularz

Dane rejestrowe

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937.